Skip Navigation Links.
Phone No. of Divisional Commissioners
S.No. Division Name Commissioner Name STD Code Office Phone No. Residence Phone No. Mobile No. Fax No.
1.
Indore Shri Sanjay Dubey 0731 2435111
2535222
2700888 +91-8889150333       2539552
2.
Ujjain Dr. Ravindra Kumar Pasthor 0734 2511671 2511670 +91-9425166766 2513151
3.
Gwalior Shri K.K. Khare 0751 2452800 2340100
2340101
+91-9425085001 2457801
4.
Chambal Shri Shivanand Dubey 07532 232900 232660 +91-9406956396 233970
5.
Rewa Shri S.K. Pal 07662 241766 241888 +91-9039367999 241766
6.
Shahdol Shri D. P. Ahirwar 07652 245555 242000 +91-9425476636 241222
7.
Sagar Shri R.K. Mathur 07582 224400 224554 +91-9425079629 228087
8.
Bhopal Shri S.B. Singh 0755 2540399
2548399
2431082
2431083
+91-9425130030 2540772
9.
Narmadapuram Shri V.K. Bathum 0754 250000 250500 +91-9406731500 254262
10.
Jabalpur Shri. Gulshan Bamra 0761 2679000 2679001 +91-9425019474 2679617
Website is maintained by MP State Electronics Dev.Corporation Ltd