Police HQ
S.No. Name Phone No. Fax
1 Rishi Kumar Shukla (DGP) 0755-2443500 (O) 0755-2443501